دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

بقعه سيد حمزه

 

بقعه سيد حمزه در محله سرخاب در كنار مقبرةالشعرا درخيابان ثقه‌الاسلام تبريز واقع شده است نمونه‌هاي حجّّّّّاري ظريف باقي مانده از اين بقعه نشان دهنده عظمت بناي اوليه آن است. طاق مرمرين سر در صحن مدرسه كه از چهار قطعه مرمر بزرگ تشكيل و در پيشاني آن آيهاي از سوره الحجر حك شده از آن جمله است.

عرض طاق بقعه 183 و بلندي قسمت اصلي آن 120 سانتيمتر است. در بالاي طاق سر در نبشته مرمرين ديگري به تاريخ 1279 هجري قمري نصب شده كه مربوط به زمان ناصرالدين شاه قاجار است. ازاره‌هاي مرمرين ديوار شرقي دهليز در دو طرف در ورودي آن قرار گرفته و بر روي آنها نقوش زيبايي به شكل بر جسته كنده شده كه ظاهراً مربوط به دوره آق‌قويونلو و تركمانان است به اين ترتيب مشخص مي‌شود كه بقعه سيد حمزه در تمام ادوار تاريخ از ايلخانان و تركمانان تا صفوي و قاجاريه مورد احترام بوده است. 
نماي طاق مرمرين در ورودي بقعه از شاهكارهاي حجاري دوره صفويه و آينه بنديهاي طاق بالاي صندوق قبر امامزاده بسيار چشمگير است. تاريخ بناي نخست بقعه 714 هجري قمري يعني همان سال در گذشت صاحب مقبره است وي سيد جليل القدري به نام «ابو الحسن حمزه بن محمد» بود كه هم زمان با محمود غازانخان و سلطان محمد خدابنده «اولجايتو» ميزيست و از احترام بسيار برخوردار بود درويش حسين كربلايي از بقعه و منضمات آن شامل مسجد مقبره و مدرسه ياد كرده و نوشته است كه مصحفي بر روي قبر سيد حمزه هست كه ميگويند به خط حضرت اميرالمومنين علي «ع» مي‌باشد.

 

برگرفته از : سايت کتابخانه مرگزی تبريز

برگشت به ليست