عدل ، دکتر غلامرضا

 

عدل ، دکتر غلامرضا :  فرزند ميرزا يوسف خان عدل (قائم مقام) ، در 1286 در تبريز متولد شد. تحصيلات ابتدايی و متوسطه را در تبريز به اتمام رسانيد و سپس وارد دانشکده کشاورزی کرج شد و از دانشکده مزبور درجه ليسانس گرفت. برای ادامه و تکميل تحصيلات به اروپا رفت و در رشته های شيمی و کشاورزی ادامه تحصيل داد و درجه دکترا در کشاورزی گرفت. پس از بازگشت به ايران، چندی در اداره فلاحت مشغول کار شد و سپس در مقام دانشياری و استادی وارد دانشکده کشاورزی شد و سالهای متمادی به تدريس اشتغال داشت. وی از مالکين عمده آذرياجان بود.

دکتر عدل در انتخاب دوره هيجدهم به وکالت مجلس انتخاب شد و در دوره های نوزدهم، بيست و يکم، بيست و دوم، بيست و سوم و بيست و چهارم همچنان وکيل مجلس بود. مجموعا بيست و پنج سال در قوه مقننه عضويت داشت . تأليفات عمده ای از وی باقی نمانده است جز دروسی که در دانشکده تدريس می نمود.

 

نقل از:

     شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

دکتر باقر عاقلی

چاپ اول سال 1380  جلد دوم ص.   994

نشر گفتار باهمکاری نشر علم

 

 

 

 

برگشت به ليست