عدل طباطبائی ، محمدرضا

 

عدل طباطبائی ، محمدرضا : در 1286 در تبريز متولد شد . پدرش حاج عباس قلی عدل از مالکان سراب بود . پس از انجام تحصيلات ابتدايی و متوسطه ئارئ دانشکده افسری تهران شد  و دوره دانشکده را پايان داد و به خدمت در ارتش درآمد . در 1322 با درجه سرهنگی به ژاندارمری کل کشور انتقال يافت و رياست چند ناحيه ژاندارمری را به عهده گرفت چندی رئيس ستاد ژاندارمری بود و در 1329 در همان سمت درجه سرتيپی گرفت . بعد معاون کل ژاندارمری و قائم مقام ژاندارمری کل کشور شد و درجه سرلشگری گرفت . در 1355 در تهران درگذشت .

 

نقل از:

دکتر باقر عاقلی

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد دوم ص.  999

نشر گفتار باهمکاری نشر علم

 


برگشت به ليست