دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

 

 آرين پور،  يحيى

 

محقق ادبيات و شاعر

 

سال و محل تولد - 1286ش تبريز

سال و محل وفات 1364ش

 

زندگينامه

(ح 1286-1364ش), نويسنده و شاعر متخلص به دانش.در تبريز متولد شد . نياى پدريش عباس ميرزا بود و از طرف مادر سلسله نسبش به خواجه نصيرالدين طوسى ميرسد آرين در شر حال خود در كتاب امروز مىگويد: روزو ماه و حتى سال تولدم را به درستى نمىدانم ,آنچه از اين بابت در شناسنامه‌‌ام آمده راه به جائى نمى برد زيرا مستند به بياض ويادداشت پشت جلد كتابى نيست. وى در مدرسه‌‌اى در تبريز كه اسماعيل امير خيزى مديريت و تعليمات آن را بر عهده داشت, تحصيل كرد از همدرسان وى, دكتر رعدى آذرخشى, دكتر على اصغر حريرى, محمد حسين شهريار و ديگران بودند از معلمان وى ابوالقاسم فيوضات تقى رفعت و سيد احمد كسروى . تقى رفعت نخستين شخصى بود كه وى را با ادبيات نو آشنا ساخت . وى هنگامى كه در كلاس ششم دبيرستان تحصيل ميكرد شش شماره از مجله ادبرا انتشار داد .او سى سال در دارائى خدمت كرد .

آثار

  (ترجمه) ناصر خسرو و اسماعيليان برتلس؛ از صبا تا نيما؛ از نيما تا روزگار ما.

 

منابع

 آدينه (ش1, ص11), آينده (س12,ص 115- 116),چيستا(س,ص 322)

 

برگرفته از سايت :شورای کسترش زبان فارسی

www.persian-language.org

 

برگشت به ليست