بهادری ، کريم پاشا

 

بهادری ، کريم پاشا: در 1305 ش در تبريز متولد شد. پدرش محمد بهادری فرزند حاج کريم خان عمده مالک آذربايجان و نماينده مجلس بود.

کريم پاشا پس از انجام تحصيلات مقدماتی و متوسطه برای ادامه تحصيلات عاليه عازم آمريکا شد. ايتدا فوق ليسانس و بعد درجه دکترا در حقوق و علوم سياسی گرفت و در 1335 به ايران بازگشت. در سال 1339 حسنعلی منصور کانون ترقی را تشکيل داد و عده ای از جوانان آمريکا رفته را به دور خود جمع کرد و شورای اقتصاد را تشکيل داد. بهادری يکی از افرادی بود که جذب منصور گرديد. در سال 1342 حزبی به نام ايران نوين در ايران شکل گرفت. رهبر حزب، منصور بود. در حزب مزبور، کريم پاشا بهادری به عضويت شورای مرکزی حزب برگزيده شد. علاوه بر آن، رياست اداره دبيرخانه حزب هم به او واگذار گرديد.

در اسفند 1343 حسنعلی منصور به نخست وزيری برگزيده شد و بهادری مدير کل دفتر نخست وزير شد. اميرعباس هويدا در 1343 او را به معاونت نخست وزير منصوب نمود و سرانجام در سال 1346 رئيس دفتر فرح پهلوی شد و در 1355 در آخرين ترميم کابينه هويدا، به وزارت اطلاعات منسوب گرديد. پس از سقوط کابينه اميرعباس هويدا (مرداد1356) به آمريکا سفر نمود. وی مردی ثروتمند و خودخواه و جاه طلب بود.

 

نقل از:

دکتر باقر عاقلی

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد اول

نشر گفتار باهمکاری نشر علم

 


برگشت به ليست