بابگن چوگاسزيان

 

     بابگن چـوگاسزيان در سال 1923 (1302 ش ) در تبريز به دنيا آمد. دوره ابتدايي را در دبستان ارامنه و دوره متوسطه را در دبيرستان هاي ابن سينا، سعدي و فردوسي آن شهر گذرانيد. در سال 1946 همراه خانواده به ارمنستان مهاجرت كرد و در دانشگاه دولتي ايروان در رشـته زبان و ادبيـات ارمني مشغول تحصيل شد. چوگاسزيان از سال 1965 تا 1994سمت  قائم مقام رياست خزانه متون خطي ايروان يا ماتناداران را برعهده داشت و تا پايان عمر به عنوان پژوهشگر و عضو هيئت علمي در آنجا به كار و تحقيق مشغول بود . آثار بسياري از وي برجاي مانده است كه مي توان از آن جمله  پيوندهاي ادبي ارمنيان وايرانيان از قرن پنجم تا هجدهم،  پند نامه نوشيروان،  گئورك دبيرپالاتي، در جستجوي دستنوشته ها را نام برد. در اواخرعمر پربركت خود به تنظيم و انتشار فرهنگنامه ارمنيان ايران مشغول بود كه متاسفانه موفق به اتمام آن نگرديد.  چوگاسزيان درسال 1997 (1376 ش ) پس ازيك دوره بيماري طولاني در گذشت .

 

برگرفته از:

 

 

برگشت به ليست