فرمانفرمائيان ، عباس

 

فرمانفرمائيان ، عباس : معروف يه سالار لشکر فرزند عبدالحسين ميرزا فرمانفرما و از نواده های عباس ميرزا نايب السلطنه است .  تولد او در 1268 در تبريز اتفاق افتاد و تحصيلات مقدماتی را مطابق معمول زمان و به شيوه رجال در منزل نزد معلمين خصوصی انجام داد. در 1317 ه .ق هنگامی که فرملنروا به عتبات تبعيد شد ، دو فرزند خود که يکی عباس ميرزا بود به عراق برد و در مدارس بيروت به تحصيل واداشت . نامبردهه پس از اخذ مدارک متوسطه در بيروت عازم لندن گرديد و در مدرسه نظام آنجا تحصيلات خود را پايان داد و چون به ايران بازگشت ، لقب سابث پدرش (سالار لشکر ) به او داده شد .

ابتدا حکومت همدان به او سپرده شد، مدتی معاونت وزارت عدليه را تصدی می کرد تا اينکه در کابينه سپهدار رشتی (فتح الله اکبر ) ابتدا به وزارت تجارت و فوائد عامه و بعد در ترميم همان کابينه به وزارت دادگستری رسيد. چندی هم حکومت کرمانشاه را داشت .

در کودتای 1299 به اتفاق پدر و برادرش نصرت الدوله توقيف و به زندان رفتند. سالار لشکر در ادوار پنجم ،ششم و هفتم نماينده مردم مراغه در مجلس شورای ملی بود. بعد از کنار رفتن برادرش نصرت الدوله ديگر کاری به او ارجاع نشد. وی از مالکين بزرگ ايران محسوب می شد. دختر رضاقلی خان نظام السلطنه همسر او بود. هنگام فوت حدود 43 سال داشت .سالار لشکر در مهاجرت همراه نظام السلطنه به کرمانشاه رفت و در کابينه موقت وزير جنگ شد. از سالار لشکر چهار دختر و دو پسر باقی ماند. يکی از پسران او به نام بهرام ، داماد امير الملک علم شد ولی همسر او در جوانی درگذشت.

 

نقل از:

دکتر باقر عاقلی

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد دوم ص. 1100

نشر گفتار باهمکاری نشر علم

 

 


برگشت به ليست