مشاهيرشهر تبريز

 

 

 

 

 

 

 

www.tabrizinfo.com

دائرةالمعارف شهر تبريز

 

 

فيوضات ، ابوالقاسم

 

فيوضات ، ابوالقاسم : فرهنگی پرتلاش، روزنامه نگار و نويسنده انقلابي، نماينده مجلس و مرد خير، در 1267  ش در تبريز چشم به جهان گشود. تحصيلات ابتدائی خود را در مکتب های علوم دينی آغاز کرد و بعد وارد مدرسه رشد و قدس شد و پس از فراغت تحصيل در همان مدارس به شغل معلمی پرداخت و در 1289 با مدرسه حيات که توسط انجمن معارف تبريز دائر شده بود در يکديگر ادغام شدند و در اين واحد فرهنگی قريب 40 نفر از دانش آموزان يتيم را جمع آوری و از آنها نگهداری می کردند. پس از يک سال مدرسه حيات از مدرسه فيوضات منفک گرديد و مدرسه فيوضات با همان وضع سابق به حيات فرهنگی خود ادامه داد.

در آن ايام دولت فرانسه ساليانه هزار فرانک به کنسولگری خود در تبريز پرداخت می کرد که به مدرسه کاتوليک ها و مدارس ملی ايران که زبان فرانسه را به محصلين خود تدريس می کردند کمک می کرد. در 1290 ش کنسول فرانسه در تبريز از مدرسه فيوضات بازديد کرد و چون نظم و ترتيب مدرسه مورد توجه او واقع شد، تمام کمک دولت فرانسه را در اختيار فيوضات قرار داد که به هر نحوی که مقتضی است بين مدارس تقسيم کند. در جنگ بين الملل اول، فيوضات برای حفظ مدرسه و جان و مال شاگردان مستقيما تحت نظارت کنسولگری فرانسه قرار گرفته و نام مدرسه به فرانکوپرسان تبديل شدو مدرسه فيوضات در سال 1291 دولتی شد و دولت ماهيانه دويست تومان مقرری برای آن در نظر گرفت.

ابوالقاسم فيوضات ضمن خدمات فرهنگی چشمگير خود از همفکران و همزمان شيخ محمد خيابانی بود و در جنبش خيابانی در صف اول آزاديخواهان قرار داشت و روزنامه تجدد را منتشر می کرد.

فيوضات در دوره چهارم مجلس شورای ملی که انتخاب آن در دوران صدارت وثوق الدوله انجام گرفت ، از طرف مردم تبريز به نمايندگی مجلس انتخاب شد. مجلس چهارم پس از يک دوره طولانی فترت در سرطان 1300 افتتاح گرديد و فيوضات نيز به تهران رفت و در مجلس يکی از مدافعات فرهنگ و توسعه آن در کشور شد.

پس از پايان دوره چهارم با سمت رياست فرهنگ آذربايجان به تبريز بازگشت و نخستين اقدام وی تاسيس کودکستان در تبريز بود که به دست جبار     باغچه بان انجام گرفت.

فيوضات پس از مدتی از رياست فرهنگ آذربايجان به رياست فرهنگ فارسی گمارده شد و مدت شش سال خدمات فرهنگی چشمگيری در آن استان انجام داد. چندی هم مدير کل فرهنگ خراسان بود و بار ديگر به رياست فرهنگ فارس برگزيده شد و مدتی طولانی رياست اداره کل اوقاف کشور به او سپرده شد و سرانجام به معاونت وزارت فرهنگ منصوب شد. بالاخره پس از 83 سال عمر که تماما در خدمات فرهنگی سپری شد در 1349 در تهران درگذشت. مرحوم فيوضات تأليفاتی نيز در زمينه های علمی و ادبی به فرهنگ ايران ارائه داده است . او همچنين به زبان های فرانسه و عربی تسلط داشت.

 

نقل از:

دکتر باقر عاقلی

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد دوم ص.  1144

نشر گفتار باهمکاری نشر علم

 

برگشت به ليست