قره باغی ، ارتشبد عباس

 

قره باغی ، ارتشبد عباس : در 1297 در تبريز متولد شد. پدرش ميرزاکريم خان شغل تحارت داشت و اجداد اين خانواده پس از انعقاد قراداد ترکمن چای از قره باغ قفقاز به ايران آمدند و به شغل تجارت و زراعت پرداختند. عباس پس از انجام تحصيلات ابتدايی وارد دبيرستان رشديه شد و چهار کلاس دبيرستان را در مدرسه مزبور پايان داد و از سال پنجم وارد دبيرستان نظام تبريز گرديد و در 1315 ديپلم نظام گرفت و وارد دانشکده افسری تهران شد و دوره دوساله دانشکده را به اتمام رسانيد. در دوره دوساله دانشکده جزو سی نفر دانشجويانی بود که در دسته وليعهد قرار داشتند و علاوه بر آن منشی وليعهد نيز بود. قره باغی در 1321 به گارد سلطنتی منتقل گرديد. ضمنا در دانشکده حقوق و علوم سياسی نام نويسی کرد و دوره دانشکده مزبور را در 1323 پايان داد و بعدا در فرانسه تحصيلات حقوقی خود را ادامه داده و دکترای حقوق بين المللی عمومی گرفت. دوره دانشگاه جنگ تهران و دوره ستاد فرماندهی دانشگاه جنگ فرانسه را نيز با درجه ممتاز گذرانيد. اهم مشاغل وی عبارتند از: فرماندهی تيپ، فرماندهی دانشگاه نظامي، فرماندهی لشکر گرگان، فرماندهی لشکر گارد سلطنتي، رئيس ستاد نيروی زمينی و بالاخره قائم مقام نيروی زميني. در 1352 به فرماندهی سپاه غرب منصوب شد و در 1353 به فرماندهی ژاندارمری کل کشور منصوب گرديد. در شهريور 1357 در کابينه جعفر شريف امامی به وزارت کشور منصوب و معرفی گرديد و در کابينه غلامرضا از هاری نيز همان سمت را داشت و مدت کوتاهی علاوه بر وزارت کشور امور وزارت امور اقتصادی و دارائی با او بود. شاه قبل از فرار از ايران، او را به رياست ستاد بزرگ منصوب نمود و تا پايان رژيم (22 بهمن 1357) در آن سمت مستقر بود. پس از انقلاب مدتی مخفی بود تا سر از اروپا درآورد. ضمنا پس از خروج شاه از ايران، عضويت شورای سلطنت را هم عهده دار بود. ارتشبد قره باغی در اروپا مانند ساير فراريان به انتشار خاطرات خود مبادرت نمود و خاطرات او مانند تمام خاطره ها، لايحه دفاعيه است و درباره صحت و سقم آن محتاج به بررسی و دقت بيشتری است که طبعا در اين زمينه با توجه به ساير نوشته ها، بعدها اظهار نظر خواهد شد. ارتشبد قره باغی در سال 1367 در اروپا درگذشت.

 

نقل از:

دکتر باقر عاقلی

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد دوم ص.  1199

نشر گفتار باهمکاری نشر علم

 


برگشت به ليست