مشاهيرشهر تبريز

 

 

 

 

 

 

 

www.tabrizinfo.com

دائرةالمعارف شهر تبريز

دكتر بهروز گلزاري


با برگزاري مراسم خاصي در محل كتابخانه ملي تبريز و با حضور مقامات و مسئولان محلي، ذخاير و نفايس هنري و كتابخانه شخصي مرحوم دكتر گلزاري، به اين كتابخانه اهدا شد.
به گزارش خبرنگار ما در مراسم اهدا، يكي از صاحب نظران گفت: از سجاياي اخلاقي گلزاري، مردمي بودن و اعتنا به زواياي حيات بينوايان شهر و روستا بود. او، درويشي صافي ضمير بود كه خشت بر روي خشتي ننهاد و با تقوا و فضيلت زيست و پاكبازانه از جهان رفت.
مرحوم دكتر بهروز گلزاري، در سال ۱۳۰۸ در شهر مرزي جلفا در يك خانواده اهل تبريز متولد شد. در ده سالگي پدر خود را از دست داد و همراه خانواده به تبريز كوچ كرد. در دوران نوجواني توسط مادر هنرمندش با دقايق نقاشي قالي آشنا شد. بعدها در مدرسه عالي مخابرات تحصيل كرد و سپس وارد دانشكده هنرهاي زيبا شد و به عضويت هيأت علمي همين دانشكده نيز درآمد. آن گاه با همراهي سهراب سپهري، آتليه وان گوك را در تهران تأسيس كرد و در كشورهاي مختلف جهان، بيش از ۶۰ نمايشگاه هنري برپا ساخت. طراحي كتابخانه مارتين لوتركينگ و ساختن پيكره وي در آمريكا به او سپرده شد. او  در چندين سفر علمي به ايتاليا،  آلمان و كانادا با هنرمندان اين كشورها ديدار و سخنراني هايي درباره هنر ايراني ايراد كرد. در سال ۱۳۶۹ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از او تجليل كرد و درجه دكتراي هنر را به وي اعطا نمود.
از ابداعات بهروز گلزاري طراحي سي اثر مجلس نگاري با ابعاد ۳*۶ متر از داستان هاي اساطيري ايران و نيز تهيه آلبوم آذربايجان است كه حاوي تابلوهايي جاندار از زندگي مردم روستاهاي اين خطه است وي در آذرماه ۱۳۸۰، رخت از جهان بربست.

 

www.hamshahri.net/hamnews/1382/820521/news/_adabh.htm

 

 

برگشت به ليست