هادی ، دکتر عبدالله

 

هادی ، دکتر عبدالله : در 1296ش در تبريز متولد شد. پدرش از مديران وزارت دارائی و گمرک بود. تحصيلات ابتدايی را در مدرسه تمدن و تحصيلات متوسطه را در دبيرستان فردوسی و رشديه تبريز به اتمام رسانيد و در 1314 وارد دانشکده حقوق و علوم سياسی و اقتصاد تهران شد و در 1317 با احراز رتبه اول ليسانس حقوق قضايی گرفت و نشان درجه اول علمی دريافت نمود و بسيره خانوادگی به استخدام اداره کل گمرک درآمد. در 1334 که دوره دکترای حقوق در دانشگاه تهران تأسيس گرديد، وارد دوره مزبور شد و دکترای حقوق خود را از دانشکده مزبور دريافت داشت. اهم مشاغل وی عباتند از : رياست اداره باربری آذربايجان، معاونت اداره پخش لاستيک، بازرس نخست وزير، رياست اداره گمرک خسروي، معاونت گمرک آبادان، رياست گمرک آذربايجان، رياست گمرک سيستان و بلوچستان ،رياست اداره گمرک بندرشاهپور، مشاور فنی گمرک، رياست بررسيهای اقتصادی گمرک، مدير کل بازرگانی وزارت اقتصاد، معاون کل گمرک، و سرانجام به مديريت کل گمرک کشور منصوب گرديد. چندی هم مشاور وزارت دارايی بود. وی در طول خدمات اداری خود در وزارتخانه های دارايي، گمرکات و انحصارات و اقتصاد انجام وظيفه نموده است. به زبان های فرانسه، عربی و ترکی استانبولی تسلط داشت.

 

نقل از:

دکتر باقر عاقلی

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد سوم ص.1721

نشر گفتار باهمکاری نشر علم

 


برگشت به ليست