دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

 

حسن- هريسي

 

خلاصه شرح حال

 

 

 استاد حسن هريسي در سال 1282 در شهر تبريز متولد گرديد . وي فرزند عبدالكريم هريسي ، از روحانيون و مدرسين حوزه هاي علميه بود . هريسي در سن در طول تحصيل به خو شنويسي روي آورد ، وخط نستعليق را نزد استادان وقت آموخت و به تدريج در رديف استادان خوشنويسي قرار گرفت . وي علاوه بر خوشنويسي ، طراحي سرفصل كتابها نيز مي كرد و نمونه اش در صفحات اول كتابت كلام الله مجيد ديده مي شود . استاد در چهارم بهمن 1362 در سن هشتاد سالگي بر اثر سكتة مغزي در گذشت . 

والدين

 

 حسن هريسي ، فرزند عبدالكريم ، از روحانيون و مدرسين حوزه هاي علميه مي باشد .

 

تحصيلات رسمي و حرفه آموزشي 

 

 هريسي از سن دوازده سالگي به مدرسه طالبيه رفت . پس از فراگيري قرآن و گلستان سعدي ، صرف و نحو ، منطق و فقه و اصول ، به خوشنويسي روي آورد .  

 

استادان و مربيان

 حسن هريسي خط نستعليق را در محضر اساتيد خط نظير سيد علي نقي قاضي طباطبايي ، ذبيح السلطنه باتمانقليچ و باقر فخرالكتاب و خط نسخ را در حضور استادحسن الخط ( ميرعلي اهرابي ) آموخت .   

مشاغل و مسئوليتها

 

فعاليتهاي آموزشي

 

 استاد هريسي به سال 1307 در سن بيست و پنج سالگي به عنوان معلم خوشنويسي در مدارس تبريز خدمات فرهنگي خود را آغاز كرد و تا سال 1335 كه بازنشسته گرديد به اين كار مشغول داشت . پس از آن كار تعليم را در منزل شخصي خود بطور خصوصي ادامه داد و از سال 1347 در خانه فرهنگ تبريز شروع به خوشنويسي كرد . 

 

ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره

 

 وي علاوه بر خوشنويسي طراحي سرفصل كتابها نيز مي كرد و نمونه اش در صفحات اول كتابت كلام الله مجيد ديده مي شود .

 

تاريخ فوت

 

 استاد هريسي در چهارم بهمن 1362 در سن هشتادسالگي بر اثر سكته مغزي در تبريز درگذشت .

 

برگرفته از سايت : بنياد ايران شناسی

www.iranologyfo.com

 

برگشت به ليست