جوان ، دکتر موسي

 

جوان ، دکتر موسي: فرزند شيخ علی مجتهد تبريزي، متولد 1275در تبريز. تحصيلات قديم و جديد را فرا گرفت و از مدرسه حقوق تهران درجه ليسانس دريافت کرد. در 1304 به اروپا رفت، در پاريس به تحصيل حقوق پرداخت و درجه دکترا گرفت. پس از مراجعت به تهران، مشغول خدمات قضائی شد. بعد به وزارت کشور رفت و به شهرداری شهر مشهد انتخاب گرديد. پس از چندي، از مشاغل دولتی صرفنظر نمود و حرفه وکالت دادگستری را انتخاب کرد و در تهران ابتدا به عضويت انجمن بلديه انتخاب شد و به مقام نايب رئيسی انجمن ارتقاء مقام يافت. در همين سمت موجبات معروفيت خود را کاملا فراهم نمود. در دوره دهم از شهرری به وکالت مجلس انتخاب شد. در دوره های يازدهم و دوازدهم و سيزدهم هم وکيل مجلس بود. در دوره سيزدهم به علت مخالفت با پيمان سه گانه که فروغی و سهيلی آن را به تصويب رسانيدند، استعفا داد. در همان دوره طرحی تهيه و به مجلس تقديم نمود که به موجب آن بايستی به وضع دارائی و ثروت کارمندان دولت در بيست سال گذشته رسيدگی می شد. اين طرح در مجلس رد شد.

از او تأليفاتی باقی مانده که مهمتر از همه مجلدات مبانی حقوق در پنج مجلد است. کتاب ديگری به نام تاريخ اجتماعی ايران باستان نوشت که مورد انتقاد شديد سعيد نفيسی قرار گرفت.

 

نقل از:

دکتر باقر عاقلی

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد اول

نشر گفتار باهمکاری نشر علم

 


برگشت به ليست