مفخم ، اسحاق

 

مفخم ، اسحاق : ملقب به (مفخم الدوله، پرنس) در دی ماه 1239ش در تبريز متولد شد. اسحق تحصيلات مقدماتی خود را در مدرسه نظامی تبريز به اتمام رسانيد و بعد به اروپا رفت و درجه ليسانس در علوم سياسی گرفت و پس از مراجعت به ايران به استخدام در وزارت امور خارجه درآمد و به عنوان آتاشه به روسيه اعزام شد. پس از چندی نايب سوم و دوم و اول سفارت ايران در پطرزبورغ گرديد و از آنجا ژنرال قونسول ايران در مصر شد. اين مأموريت حدود شش سال طول کشيد و ميرزا اسحق در آنجا پول فراوانی به دست آورد. پس از پايان مأموريت به تهران آمد و با تقديم هدايای زياد ژنرال آجودان شاه و رئيس دفتر ميرزاعلی اصغرخان امين السلطان صدراعظم شد و لقب مفخم الدوله گرفت. در سفر اول مظفرالدين شاه به اروپا جزء همراهان بود و در همان سفر به وزيرمختاری ايران در واشنگتن انتخاب گرديد. علاوه بر وزيرمختاری در امريکا سفير فوق العاده ايران در مکزيک، برزيل و آرژانتين هم شد و در اوايل مشروطيت وزيرمختار در روسيه گرديد.پس از آن وزيرمختاری ايران در رم به او سپرده شد. چندی در ايتاليا اقامت داشت تا مجددا به وزيرمختاری ايران در روسيه رسيد. پس از آن به ترتيب وزيرمختار ايران در اطريش، سوئد، نروژ، انگلستان و ايتاليا گرديد. در 1301 به سفارت کبرای ايران در ترکيه انتخاب شد و در 1303 جای خود را به سيد محمد صادق طباطبائی داد و از خدمت معاف گرديد. مفخم الدوله قريب چهل سال در وزارت امورخارجه مصدر مقامات مهم در دول اروپائی و امريکائی بود و در داخل ايران کاری نمی پذيرفت. وی جزء عده  معدودی بود که لقب پرنس دريافت کرده بود.

ميرزا اسحق خان در 1317ه.ق با دختر بيوه ميرزا نصرالله خان مشيرالدوله که در آن تاريخ وزير امور خارجه بود ازدواج کرد. همين ازدواج پشتوانه محکمی برای مشاغل بعدی او شد و تا زمانيکه مشيرالدوله وزير خارجه و صدراعظم بود از داماد خود حمايت می کرد و پس از مرگ او ميرزا حسن خان مشيرالدوله و ميرزا حسين خان مؤتمن الملک حامی و طرفدار شوهرخواهر خود بودند. روی همين اصل مفخم الدوله يک روز هم بيکار نماند. از وی ثروت قابل ملاحظه ای باقی ماند.

پرنس اسحاق خان مفخم الدوله در 24 مرداد 1318 در شهر لوزان درگذشت و جنازه او را درتهران بخاک سپردند.

 

 

نقل از:

دکتر باقر عاقلی

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد سوم ص.1513

نشر گفتار باهمکاری نشر علم

 

 

 

برگشت به ليست