ملکی ، علی اکبر

 

ملکی ، علی اکبر : ملقب به نصرت الملک فرزند مختارخان شهاب الدوله، در 1274 در تبريز تولد يافت. پس از انجام تحصيلات مقدماتی و متوسطه وارد وزارت کشور شد و چندی فرماندار زنجان و زمانی فرماندار تهران بود. در دوره پانزدهم از تبريز به وکالت رسيد و يک دوره در مجلس بود. آخرين سمت وی استانداری کرمانشاه است. وی مردی افتاده، آرام، بی اثر بود. ملکی در 1340 در تهران درگذشت.

نقل از:

دکتر باقر عاقلی

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد سوم ص.  1538

نشر گفتار باهمکاری نشر علم

 


برگشت به ليست