زورا ساگينيان


     زورا ساگينيان ازچهره هاي فعال سياسي، فرهنگي و ادبي ارامنه ايران، درسال 1883 در تبريز بدنيا آمد. تحصيلات ابتدايي را درمدرسه ارامنه آن شهر به پايان رسانيد. سپس در سال 1905 جهت ادامه تحصيلات عاليه عازم اروپا شد. در سال 1910، بعد از اتمام تحصيلات خود در رشته علوم اجتماعي و ديپلماسي به ميهن مراجعت نمود ودرمدرسه عالي سياسي مشغول تدريس شد. ازآن پس عهده دارمسئوليت  بخش خارجي تلگرافخانه مركزي شد. در سال 1924 زورا ساگينيان بعنوان نماينده ارامنه و آشوري هاي آذربايجان به مجلس شوراي ملي راه يافت و قريب بيست سال اين سمت را حفظ كرد. او از سردبيران و نويسندگان دائمي روزنامه هاي ارمني زبان آرشالويس وآراووت بودكه درتهران منتشرمي شد.

     زورا ساگينيان در 14 سپتامبر 1970 در تهران زندگي را بدرود گفت. علاوه بر معدود آثار چاپ شده، 18 اثر چاپ نشده نيز از او به يادگار مانده است.

     يكي از آثار وي  بنام (تماشاچي) كه در سال 1994 در آمريكا به همت ارمنيان ساكن لس آنجلس به چاپ رسيد، يك رمان تاريخي-اجتماعي است كه در آن وقايع زندگي اجتماعي ارامنه ايران در ايران قرن نوزدهم به تفضيل شرح داده شده است. لازم به توضيح است كه ساگينيان اين اثر را در سال 1941 به پايان رسانده بود. در اين اثر شخصيت هاي ممتاز جامعه معرفي و وقايع قابل توجه زندگي اجتماعي ايران آن روز به تصوير كشيده شده است.

 

برگرفته از:

 

 

 

 

برگشت به ليست