دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

عصمت- ستارزاده

خلاصه شرح حال

عصمت ستارزاده در سال 1290 ، در تبريز متولد گرديد. دوران تحصيلات ابتدايي را در دارالمعلمات تبريز ( كه بعدها دانشسراي مقدماتي ناميده شد ) طي نمود. كلاس ششم را به طور متفرقه امتحان داد. سپس در رشته ادبيات در دانشگاه تهران به تحصيل ادامه داد و در سال 1332 موفق به اخذ ليسانس شد. او در سال 1344 با مدرك دكتراي زبان و ادبيات فارسي و با رساله شعراي ترك مقلد نظامي به راهنمايي دكتر نفيسي فارغ التحصيل شد. دكتر ستارزاده در مدت سي دو سال خدمت در وزارت فرهنگ، مراتب مختلف را در فرهنگ از قبيل نظامات ، مديريت ،كفالت دانشسراي مقدماتي و دبيري را در شهرهاي تبريز ، اراك ، اصفهان و تهران پشت سرگذاشت. وي سرانجام در 3 مرداد سال 1372 . در تهران درگذشت.

 

تحصيلات رسمي و حرفه آموزشي

عصمت ستارزاده دوران تحصيلات ابتدايي را در دارالمعلمات تبريز ( كه بعدها دانشسراي مقدماتي ناميده شد ) طي نمود. كلاس ششم را به طور متفرقه امتحان داد. سپس در رشته ادبيات در دانشگاه تهران به تحصيل ادامه داد و در سال 1332 موفق به اخذ ليسانس شد. او در سال 1344 با مدرك دكتراي زبان و ادبيات فارسي و با رساله شعراي ترك مقلد نظامي به راهنمايي دكتر نفيسي فارغ التحصيل شد. [ گلزار مشاهير ، زندگي نامه درگذشتگان مشاهير ايران 76-1358 ، گردآوردندگان: مريم آقاشيخ محمد ، سعيد نوري نشاط ، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي ، ص 161

مشاغل و سمتهاي اداري مورد تصدي

دكتر ستارزاده در مدت سي دو سال خدمت در وزارت فرهنگ، مراتب مختلف را در فرهنگ از قبيل نظامات ، مديريت ،كفالت دانشسراي مقدماتي و دبيري را در شهرهاي تبريز ، اراك ، اصفهان و تهران پشت سرگذاشت. [ گلزار مشاهير ، زندگي نامه درگذشتگان مشاهير ايران 76-1358 ، گردآوردندگان: مريم آقاشيخ محمد ، سعيد نوري نشاط ، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي ، ص 161 ]

فعاليتهاي آموزشي

دكتر ستارزاده از سال 1316 به عنوان معلم به وزارت فرهنگ پيوست و در شهرهاي مختلف در كنار سمت هاي گوناگون به دبيري پرداخت. [ گلزار مشاهير ، زندگي نامه درگذشتگان مشاهير ايران 76-1358 ، گردآوردندگان: مريم آقاشيخ محمد ، سعيد نوري نشاط ، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي ، ص 161 ]

 

ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره

دكتر ستارزاده با توجه به آشنايي اش با زبان تركي استامبولي ، شروه به ترجمه آثار از اين زبان پرداخت. براي تحقيق در اين زمينه بارها به شهرهاي مختلف تركيه سفر كرد و با مراجعه به كتابخانه هاي مهم داخلي ، به نسخه هاي مهم و مورد علاقه خود دست يافت. [ گلزار مشاهير ، زندگي نامه درگذشتگان مشاهير ايران 76-1358 ، گردآوردندگان: مريم آقاشيخ محمد ، سعيد نوري نشاط ، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي ، ص 161 ]

 

تاريخ فوت

دكتر عصمت ستارزاده در 3 مرداد سال 1372 . در تهران درگذشت. [ گلزار مشاهير ، زندگي نامه درگذشتگان مشاهير ايران 76-1358 ، گردآوردندگان: مريم آقاشيخ محمد ، سعيد نوري نشاط ، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي ، ص 161 ]

آثار

شرح سودي بر حافظ

شرح كبير انقروي برمثنوي

تفسير سودي بر گلستان سعدي

 

برگرفته از سايت : بنياد ايران شناسی

www.iranologyfo.com

 

برگشت به ليست