دكتر مهدی مجتهدی

 

 آقاسيد کاظم آقا شريعتمداری

 

 

آقای سيدکاظم آقا شريعتمداری در تبريز در محلهً اميرخيز در ۱۳۲۲ متولد شده است. پدر او آقا سيد حسن آقا از علمای فاضل عصر خويش بود و در ۱۳۳۲ در تبريز رحلت نموده. آن مرحوم فرزند آقا سيدمحمّد آقا بروجردی بود که از بروجرد مهاجرت و در تبريز اقامت گزيده بود. در تبريز متأهل شده و عائله تشکيل داده بود.

آقا سيدکاظم آقا تحصيلات مقدماتی را در تبريز شروع و تمام کرد و سطوح فقه و اصول را از مرحوم حاج ميرزا ابوالحسن آقا انگجی فرا گرفت. در سال۱۳۴۴ هجری به قم حرکت کرد. در حوزهً درس مرحوم حاج شيخ عبدالکريم از مبرّزين محصلين بود و ضمناٌّ در رشتهً معقول نيز کار مي­کرد. بالاخره بعد از مدّتی به نجف اشرف مشرّف شد و از اساتيد آنجا من­جمله مرحوم نائينی و آقا ضياءِ عراقی و آقا سيد ابوالحسن اصفهانی کسب معلومات کرد و اجازهً اجتهاد يافت تا در سال ۱۳۵۳ به تبريز مراجعت نموده به تدريس و تبليغ و امورات شرعيه پرداخت و امروز در بين علماءِ تبريز مقامی بلند دارد و نماز جماعت او پرشکوه و پررونق است. با اينکه مجتهدی جامع­الشرايط است به اندازهً يک طلبه عادی متواضع است. خداوند او را در خدمت به اسلام توفيق دهد

 

رجال آذر بايجان در عصر مشروطيت

مولف: مهدی مجتهدی

به کوشش : طباطبائی مجد

 چاپ يکم    ص. : 172

انتشارات زرين

 

برگشت به ليست