دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

 

عبدالرسول- تاهباززاده (خيام پور)

خلاصه شرح حال

عبدالرسول تاهباززاده ( خيام پور ) در سال 1277 ، تبريز ديده به جهان گشود. پس از تحصيلات مقدماتي در تبريز ، به تهران آمد و با گرفتن ديپلم ادبي از دارالفنون به خدمت وزارت فرهنگ در آمد. سپس براي ادامه تحصيل به دارالمعلمين رفت و تحصيلات خود را ادامه داد و در سال 1312 ليسانس فلسفه و ادبيات گرفت. پس از آن ضمن خدمات اداري به اخذ ليسانس و دكتري از دانشگاه استانبول توفيق يافت. پس ازآن مدتي به تدريس در دانشكده ادبيات تبريز مشغول گرديد. در خرداد 1329 به رياست كتابخانه دانشكده نيز منصوب شد و در شهريور همان سال از طرف وزارت فرهنگ به رياست دانشكده انتخاب شد ولي بنا به دلايلي نپذيرفت و تا 25 فروردين 1342 معاونت دانشكده را به عهده داشت و پس از آن مدتي نيز كفيل دانشكده بود. او در 15 تير 1348 بازنشسته شد. دكترتاهباززاده در هفتم فروردين 1358 وفات يافت.

 

والدين

 

عبدالرسول تاهباز زاده [خيام پور] فرزند حاجي محمود تاهباز در تبريز متولد گرديد. [ زندگينامه رجال و مشاهير ايران ، تاليف: حسن مرسلوند ، ج 2 ، تهران : انتشارات الهام ، ص 247 ]

تحصيلات رسمي و حرفه آموزشي

تاهباز زاده پس از تحصيلات مقدماتي در تبريز ، به تهران آمد و با گرفتن ديپلم ادبي از دارالفنون به خدمت وزارت فرهنگ در آمد. سپس براي ادامه تحصيل به دارالمعلمين رفت و تحصيلات خود را ادامه داد و در سال 1312 ليسانس فلسفه و ادبيات گرفت. پس از آن ضمن خدمات اداري به اخذ ليسانس و دكتري از دانشگاه استانبول توفيق يافت. [ زندگينامه رجال و مشاهير ايران ، تاليف: حسن مرسلوند ، ج 2 ، تهران : انتشارات الهام ، ص 247 ـ اثر آفرينان ، زندگي نامه نام آوران فرهنگي ، زيرنظر: دكتر سيدكمال حاج سيدجوادي ، با همكار ي عبدالحسين نوايي ، ج2 ، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي ، ص 159 ]

 

مشاغل و سمتهاي اداري مورد تصدي

دكتر تاهباززاده از سال 1316 تا 1325 سمت مديريت دبستان ايرانيان را در استانبول به عهده داشت. در خرداد 1329 به رياست كتابخانه دانشكده نيز منصوب شد و در شهريور همان سال از طرف وزارت فرهنگ به رياست دانشكده انتخاب شد ولي بنا به دلايلي نپذيرفت و تا 25 فروردين 1342 معاونت دانشكده را به عهده داشت و پس از آن مدتي نيز كفيل دانشكده بود. او در 15 تير 1348 بازنشسته شد. [ زندگينامه رجال و مشاهير ايران ، تاليف: حسن مرسلوند ، ج 2 ، تهران : انتشارات الهام ، ص 247 ـ اثر آفرينان ، زندگي نامه نام آوران فرهنگي ، زيرنظر: دكتر سيدكمال حاج سيدجوادي ، با همكار ي عبدالحسين نوايي ، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي ، ص 159 ]

فعاليتهاي آموزشي

دكتر تاهباززاده پس از آنكه ديپلم ادبي را در دارالفنون دريافت كرد ، به خدمت وزارت فرهنگ درآمد و پس از سه سال تدريس در اهواز براي ادامه تحصيل به تهران بازگشت. با اخذ ليسانس فلسفه و ادبيات فارسي از دانشسراي عالي ، در دارالفنون و ديگر دبيرستانها به تدريس پرداخت. و پس از اخذ مدرك دكترا مدتي به تدريس در دانشكده ادبيات تبريز مشغول گرديد. وي پس از بازنشستگي با توجه به مقام علمي و خدمات آموزشي و پژوهشي به پيشنهاد دانشكده ادبيات و علوم انساني و تصويب دانشگاه از تاريخ دهم دي ماه 1348 به مقام استادي ممتاز نايل آمد. دكتر تاهباز زاده در شهريور 1349 به تهران نقل مكان كرد و به مدت يك سال در يكي از مدارس عالي تهران به تدريس اشتغال داشت.[ زندگينامه رجال و مشاهير ايران ، تاليف: حسن مرسلوند ، ج 2 ، تهران : انتشارات الهام ، ص 247 ـ اثر آفرينان ، زندگي نامه نام آوران فرهنگي ، زيرنظر: دكتر سيدكمال حاج سيدجوادي ، با همكار ي عبدالحسين نوايي ، ج2 ، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي ، ص 159 ]

ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره

دكتر تاهباز زاده در دوران بازنشستگي تمام وقت خود را صرف تكميل كتاب فرهنگ سخنوران كرد. علاوه بر اثر فوق وي آثار ديگري نيز تايلف و چاپ نموده است. [ زندگينامه رجال و مشاهير ايران ، تاليف: حسن مرسلوند ، ج 2 ، تهران : انتشارات الهام ، ص 247 ]

تاريخ فوت

دكترتاهباززاده در هفتم فروردين 1358 وفات يافت. [ زندگينامه رجال و مشاهير ايران ، تاليف: حسن مرسلوند ، ج 2 ، تهران : انتشارات الهام ، ص 247 ]

آثار

فرهنگ سخنوران

دستور زبان فارسي

رساله يوسف و زليخا

ترجمه وتصحيح مجمع الخواص

تصحيح و تحشيه نگارستان دارا

مصطبه خراب

تذكره روضه السلاطين

تصحيح و تحشيه سفينه المحمود

تصحيح و تحشيه رياض الوفاق

تصحيح و تحشيه تذكره اختر

تصحيح و تحشيه تذكره حديقه امان اللهي

رساله عربي براي فارسي

 

برگرفته از سايت : بنياد ايران شناسی

www.iranologyfo.com

 

ليست برگشت به