دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

اكبر- ياسمي

 

خلاصه شرح حال

 

 علي اكبر ياسمي در سال 1282 ، در تبريز ديده به جهان گشود. پس طي دوران تحصيلات مقدماتي ، وارد مدرسه صنايع مستظرفه شد. او كه به نقاشي عشق مي ورزيد ، به فراگيري اين هنر نزد استاد كمال الملك پرداخت. استاد ياسمي در كنار عشق به نقاشي ، علاقه بسياري نيز به فرشبافي داشت و از اين رو چندين تابلو را با دست هاي خويش به فرش تبديل كرد و يا براي بافتن آنها از هنرمندان بافنده ديگر كمك گرفت. وي آنچه را كه آموخته بود دراختيار ديگران نيز قرار داد ؛ او در سال هاي آخر زندگي خود در دانشكده فني به تدريس طراحي و پرسپكتيو پرداخت. استادعلي اكبر ياسمي سرانجام در اسفند ماه 1341 ، در تهران بدرود حيات گفت. 

 

والدين

 

 پدر استاد ياسمي ، حاج اسدالله يامسي در تبريز به تجارت اشتغال داشت. [ماهنامه كلك ، شماره 1 ، فروردين 1369 ، ص 49 ]

 

اوضاع اجتماعي و شرايط خانوادگي

 

 پدر استاد ياسمي علاوه بر تجارت چاي ، يك كارگاه توليد فرش دستباف نيز دايره كرده بود. در همين كارگاه بود كه علي اكبر فرشبافي را ياد گرفت و در اين زمينه آثار ارزشمندي خلق كرد. [ماهنامه كلك ، شماره 1 ، فروردين 1369 ، ص 49 ]

 

تحصيلات رسمي و حرفه آموزشي 

 

 علي اكبر ياسمي پس طي دوران تحصيلات مقدماتي ، وارد مدرسه صنايع مستظرفه شد. او كه به نقاشي عشق مي ورزيد ، به فراگيري اين هنر نزد استاد كمال الملك پرداخت. [ماهنامه كلك ، شماره 1 ، فروردين 1369 ، ص 48 ]  

 

همدوره ايها و همكاران

 

 ياسمي در مدرسه صنايع مستظرفه هم دوره اساتيدي چون اسماعيل آشتياني ، علي محمد حيدريان و حسينعلي خان وزيري بود. [ماهنامه كلك ، شماره 1 ، فروردين 1369 ، ص 48 ]

 

فعاليتهاي ضمن تحصيل

 

 عشق به فرشبافي از همان كودكي در ياسمي جان گرفته بود ، از اين رو مي توان گفت كه اين نقش و نگار زيباي فرش دستباف ايران بود كه او را به سوي نقاشي و آفرينش هنري سوق داد. [ماهنامه كلك ، شماره 1 ، فروردين 1369 ، ص 49 ]

 

استادان و مربيان

 

 استاد علي اكبر ياسمي هنر نقاشي را نزد استاد كمال الملك فراگرفت ؛ او به كليه سنن مكتب كمال الملك وفادار ماند و با دقت ، سادگي و مهارت مناظر ، چهره ها و طبيعت هاي بي جان را نقاشي كرد. [ماهنامه كلك ، شماره 1 ، فروردين 1369 ، ص 48 ]  

 

فعاليتهاي آموزشي

 

 استاد ياسمي آنچه را كه آموخته بود دراختيار ديگران نيز قرار داد ؛ او در سال هاي آخر زندگي خود در دانشكده فني به تدريس طراحي و پرسپكتيو پرداخت. [ماهنامه كلك ، شماره 1 ، فروردين 1369 ، ص 48 ] 

ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره

 

 استاد علي اكبر ياسمي در كنار عشق به نقاشي ، علاقه بسياري نيز به فرشبافي داشت و از اين رو چندين تابلو را با دست هاي خويش به فرش تبديل كرد و يا براي بافتن آنها از هنرمندان بافنده ديگر كمك گرفت. [ماهنامه كلك ، شماره 1 ، فروردين 1369 ، ص 49 ]

 

 

آراء و گرايشهاي خاص

 

 استاد علي اكبر ياسمي از نقاشان معاصر اين و از شاگردان لايق مكتب كمال الملك به شمار مي رود. وي هنرمندي انديشمند و متفكر بود كه علاوه بر مطالعه طبيعت و آثار فلاسفه ، خود با فلسفه اي جداگانه اي به زندگي مي نگريست و علاقه زيادي به كشف رموز طبيعت داشت. در سير و مطالعه در طول زندگي خود و در آثار نقاشان بزرگ اروپا و تلفيق آن با عرفان شرق ، روح و فكرش را براي خلق آثار برجسته عني مي ساخت. او نه تنها ادراك خود را با نقاشي بيان مي كرد ، بلكه اين آرايش ادراك را با حالت خاصي از عاطفه يا احساس ، هماهنگ مي ساخت و چون داراي يك حساسيت ممتاز و به نوعي عنصر شخصي بود ، بنابراين يك ديد منحصر به فرد و خصوصي در آثارش به ما نشان مي دهد. در واقع كارهايش متاثر از حساسيت خاص وي مي باشد. پرتره هاي نقاش ، شخصيت متمايز او را به نمايش مي گذارند. اين آثار بيشتر جنبه شخصي و انفرادي دارند و در آن مسائل اجتماعي كمتر مطرح شده است ، ولي روح هنري و قدرت قلم و سايه روشن ها ، در اين آثار بي همتا است. [ماهنامه كلك ، شماره 1 ، فروردين 1369 ، ص 48 ]

 

چگونگي آثار

 

 آثار نقاشي استاد ياسمي در بسيار ي از موزه هاي جهان و مجموعه هاي هنري هنري نگهداري مي شود. بعض از آثار او در سال 1351 در گالري سيحون تهران براي اولين بار به نمايش گذاشته شد. [ماهنامه كلك ، شماره 1 ، فروردين 1369 ، ص 48 ]

 

   همسر

 

 استاد ياسمي در حاليكه بيش 59 سال نداشت ، از دنيا رفت و ادامه راه را به دختر خويش مهرانگيز ياسمي سپرد كه امروز استاد دانشگاه تهران مي باشد. مهرانگيز كه در مكتب پدر به نقاشي روي آورده و فارغ التحصيل رشته نقاشي است ، مانند وي طبيعت و واقعياتش را به تصوير مي كشد و تاكنون تابلوهايش در بسياري از نمايشگاه هاي بين المللي به نمايش در آمده و افتخارات ارزشمندي بدست آورده است. [ماهنامه كلك ، شماره 1 ، فروردين 1369 ، ص 49 ]

 

 

تاريخ فوت

 

 استادعلي اكبر ياسمي در اسفند ماه 1341 ، در تهران بدرود حيات گفت. [ماهنامه كلك ، شماره 1 ، فروردين 1369 ، ص 48 ]

 

آثار

 

 فصل شخم  

 پرتره دختر فقير با نان خشك و سيب زمين  

 پاپوش 

برگرفته از سايت : بنياد ايران شناسی

www.iranologyfo.com

 

برگشت به ليست