٧٠ ميليون ايرانی گروگان ٢٠٠ نفر است

 

ايرنا: اكبر اعلمی يك نامزد احتمالی رياست جمهوری گفت : من نه اصولگرايی و نه اصلاح طلبی را نفی نمی‌كنم ولی معتقدم بايد از هرگونه عوامفريبی اجتناب كنيم و نظام شايسته سالاری از حد شعار به عمل درآيد.
وی روز دوشنبه درسالن اجتماعات دانشگاه بين‌المللی خمينی قزوين به طرح ديدگاههای خود در زمينه‌های مختلف سياسی ، اجتماعی و اقتصادی پرداخت .
اعلمی گفت: از ابتدای انقلاب يك جمعيت ٢٠٠ نفره ، جمعيت ٧٠ ميليونی ايران را به گروگان گرفته‌است.
وی افزود:اين عده در طول ٢٦ سال گذشته يك روز با عنوان اصلاح‌طلب ، يك روز با عنوان محافظه‌كار و يك روزهم به نام اصولگرا قدرت را در دست خود گرفته‌اند.
وی اظهار داشت : اين كلكسيون ٢٠٠ نفره با استفاده از مافيای قدرت و مطبوعات و رسانه‌های دراختيار، يك فرد را از فرش به عرش می‌برد و رقيب خود را از عرش به فرش می‌زند.
وی كه به دعوت انجمن اسلامی اين دانشگاه سخن می‌گفت،تصريح كرد : تا وقتی كه ‌ملت ايران درحاشيه هستند و طبق القائات اين گروه ، نماينده مجلس و رئيس جمهوری انتخاب می‌كنند، وضعيت همين است.
وی ادامه داد:همه می‌بينند كه ١٠ ميليون نفر زير خط فقر هستندو ٥/٤ ميليون نفر بيكار و ٥/٤ ميليون نفر نيز آواره در كشورهای ديگر داريم. نماينده مردم تبريز در مجلس شورای اسلامي، آرمانهای انقلاب و امام راحل را قابل تلفيق با واقعيتهای موجود دانست و افزود: علت عدم تحقق آن وعده‌ها و آرمانها، نتيجه عملكرد كسانی است كه در طول ٢٦ ‪سال گذشته قدرت را در انحصار خود قرار داده‌اند.

وی تصريح كرد: اگر ملت از حاشيه به متن بيايند و اين افرادی كه در متن هستند به حاشيه بروند، وضعيت مطلوب می‌شود ؛ لذا بايد قدرت را از دست اين ٢٠٠ نفر بيرون بكشيم.
وی همچنين گفت: آقای خاتمی قبل از اينكه رئيس جمهور شود ، قدرت رياست جمهوری را پيش فروش كرده ومعاون و وزيرانش را اعلام كرده بودند؛ لذا يك آدم كوتوله در اين مملكت وزير شد.
اعلمی افزود: نتيجه اين عملكردها اين شده كه مردم ناراضی هستند و حالا كاسه گدايی برداشته‌ايم كه ايهاالناس اگر در انتخابات شركت نكنيد امنيت به خطر می‌افتد.
وی تاكيد كرد:از كسانيكه وامدار احزاب ، جريانها و قدرتها هستند انتظار تحول جدی نداشته باشيد، كسی می‌تواند ايجاد تحول كند كه وامدار كسی نبوده وبه غير از خدا از كسی هراس نداشته باشد.
وی افزود: در ٢٦ سال گذشته بعضی از ما عوامفريبی كرده وبه ملت دروغ گفته‌ايم و عدالت را فراموش كرده‌ايم ونتيجه‌اش اين‌شده‌كه می‌خواستيم انقلابمان را صادر كنيم ولی حالا خودمان مورد تهاجم فرهنگی قرار گرفته‌ايم.
اعلمی تصريح كرد : به نام خصوصی‌سازی "خودمان‌سازی" كرديم و به نام اصلاح طلبی و اصولگرايی هزار پدر سوخته بازی در آورديم.
وی افزود: نفی كردن مليت خدمت كردن به اسلام و انقلاب نيست و ما بايد هم مليت و هويت و هم اسلامی بودن خود را داشته باشيم.
اين نامزد احتمالی نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری تنها رقيب خود را هاشمی رفسنجانی دانست.
وی درادامه با تاكيد براينكه مذاكره با هركشوری كه نتيجه‌اش تحقير ايران باشد را نمی‌پذيريم ، گفت : وقتی می‌رويم با نوچه‌های آمريكا مذاكره داريم ضرر می‌كنيم و تاوانش را هم ملت می‌دهند.
وی افزود: آمريكا مثل بوفالو هم شير دارد و هم شاخ ولی ما هميشه با شاخ آن طرف شده‌ايم در حاليكه می‌توانيم تهديدها را به فرصت تبديل كنيم ؛ اما متاسفانه هنر ديپلماسی ما معطوف به ايجاد تحريك و تنش شده است.
به گفته وی اگر آمريكا احترام متقابل رارعايت كند و دست از تهديداتش بر دارد رابطه با اين كشور غير ممكن نيست.
اعلمی با تاكيد بر اينكه شايد يك امير كبير ديگر هم از آذربايجان بيايد گفت:به دليل استقلال و ويژگيهايی كه دارم تصور می‌كنم در رابطه با مجموعه‌ای كه‌آمده‌اند از همه بهتر می‌توانم در جهت خدمت به مردم گام بردارم.
وی افزود: اگر رئيس جمهوری شوم اين اقتدار را دارم كه همه را وادار به اطاعت از قانون كنم.