استانداران حاکم درتبريز

 

 

 

 

 

 

 

www.tabrizinfo.com

دائرةالمعارف شهر تبريز

 

  نام و نام خانوادگي : علي عبدالعلي زاده
 تاريخ تولد : 1333
 محل تولد : اروميه
 ميزان تحصيلات : دکترا
 رشته تحصيلي : راه و ساختمان


سوابق تحصيلي :
 - کارشناسي راه و ساختمان از دانشگاه تبريز 1356-1353
 - کارشناسي ارشد مديريت دولتي از مرکز آموزش مديريت دولتي 1374-1370
 - دکتراي مديريت دولتي از مرکز آموزش مديريت دولتي 1374


سوابق اشتغال :
 - معاون شهرداري اروميه 1360-1358
 - معاون عمراني استانداري آذربايجان شرقي 1363-1360
 - نماينده مجلس 1371-1363
 - استاندار آذربايجان شرقي  1376-1371

 

 

 

برگشت به ليست