استانداران حاکم درتبريز

 

 

 

 

 

 

 

www.tabrizinfo.com

دائرةالمعارف شهر تبريز

 

 

آزموده ، اسکندر

 

آزموده ، اسکندر: در 1292 متولد شد. تحصيلات خود را در مدرسه دارالفنون و دانشکده افسری و دانشگاه جنگ به اتمام رسانيد و درجات نظامی را تا سپهبدی طی کرد. در 1332 که فرمانده هنگ پهلوی بود با عوامل نظامی کودتا همکاری نزديک داشت و پاداش اين کار، ارتقاء به درجه سرهنگی بود. اهم مشاغل وی در ارتش عبارت بود از فرماندهی تيپ قزوين، فرماندهی لشکر آذربايجان، فرماندهی سپاه فارس و فرماندهی لجستيکی  ارتش. پس از بازنشستگی جمشيد آموزگار وزير دارائی وقت او را به معاونت وزارت دارائی و رياست کل گمرک ايران برگزيد و ساليانی چند در آن قسمت باقی ماند. در 1353 سمت آموزگار از وزارت دارائی به وزارت کشور تغيير يافت و در نتيجه سپهبد آزموده به استانداری استان آذربايجان شرقی منسوب شد و قريب سه سال در آن سمت باقی ماند. به دنبال قيام مردم تبريز برای سقوط رژيم در روز 29 بهمن ماه 1356 دانشگاهيان، اصناف و علماء در جلوی مسجد ميرزا يوسف اجتماع کرده به ايراد سخنرانی پرداختند. برای تفرقه مردم به دستور استاندار بروی مردم آتش گشودند و طبعا عده ای کشته و زخمی شدند. پس از آن، صحنه درگيری مردم تمام شهر را در برگرفت و تعداد زيادی از بانک ها و ساختمان های دولتی طعمه حريق شدند. به دستور آزموده در شهر تبريز حکومت نظامی برقرار شد ولی فردای آن روز به تهران احضار و از استانداری خلع گرديد. روزنامه ها تعقيب او را خواستار شدند. او قبل از انقلاب، ايران را ترک کرد. آزموده در جوانی با دختر احمد راد(معتمدالممالک) ازدواج کرد و صاحب يک دختر و يک پسر شد.

 

نقل از:

دکتر باقر عاقلی

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد اول

نشر گفتار باهمکاری نشر علم

 

 

 

برگشت به ليست