استانداران حاکم درتبريز

 

 

 

 

 

 

 

www.tabrizinfo.com

دائرةالمعارف شهر تبريز

 

مهندس اكبر پرهيزكار

*      از سال 1351 الى 1356 دبير دبيرستانها بوده و در سال 56 بسمت مربى دانشكده فنى و مهندسى و از ارديبهشت ماه 1359 مسئول روابط عمومى و امورادارى جهادسازندگى و در سال 1362 بسمت رييس دانشكده فنى سپس بسمت فرماندارى تبريز منصوب گرديدند و در انتخابات دوره سوم مجلس شوراى اسلامى باراى بسيار قابل توجه به عنوان نماينده مردم تبريز برگزيده شدند و در تاريخ 3/8/66 از طرف سيدعلى اكبر محتشمى وزير كشور بسمت استاندارى آذربايجان شرقى منصوب و مشغول بكار گرديدند.
در زمان ايشان پروژه هاى متعددى بمرحله اجرا گذارده شد و برنامه هايى براى توسعه زمينه هاى مختلف آغاز گرديد كه مى توان به آنها فهرست وار اشاره كرد.

1-
راه اندازى دانشگاه تربيت معلم تبريز
2-
راه اندازى دانشگاه صنعتى سهند تبريز
3-
كلنگ زنى و ادامه پروژه پتروشيمى تبريز
4-
كلنگ زنى و شروع عمليات كارخانه فولاد ميانه
5-
شروع عمليات احداث در علويان
6-
شروع بكار كارخانه آهك آذرشهر و ادامه عمليات احداث كارخانه سيمان اردبيل
7-
افتتاح دانشكده شيمى
8-
هدايت و عملى سازى شبكه گازرسانى از طريق آستارا و بستان آباد به تبريز
9-
افتتاح كارخانه سرم سازى رازى - زهراوى
10-
افتتاح بيمارستان شهيد محلاتى
11-
اقدام به بازسازى منطقه طارم زنجان در زلزله شمال بعنوان استان معين
12-
تداركات جبهه و جنگ
13-
پذيرايى پناهندگان عراقى در سطح وسيع
14-
جشنواره وحدت (فيلم و عكس ) در زمان ايشان آغاز بكار كرد
خدمات ايشان در سمت استاندارى در تاريخ 8/5/71 خاتمه پذيرفت و به سمت رييس امور شهرداريهاى كشور عازم تهران شدند

 

www. ostan-as.gov.ir     برگرفته از : 

 

 

 

برگشت به ليست