استانداران حاکم درتبريز

 

 

 

 

 

 

 

www.tabrizinfo.com

دائرةالمعارف شهر تبريز

 

محسن  رئيس

 

 

رئيس ، محسن : در 1275 در تهران متولد شد. پدرش حسن رئيس (ظهيرالملک) از رؤسای درجه اول وزارت امور خارجه بود. پس از طی تحصيلات ابتدائی و متوسطه وارد مدرسه آلمانی تهران گرديد و پس از فراغت از تحصيل در 1295 به استخدام وزارت امور خارجه درآمد. اولين مأموريت او به خارج از کشور، کارمندی در کنسولگری ايران در سويس بود. در اين مأموريت، ادامه تحصيل داد و ليسانس در رشته حقوق از دانشگاه برن گرفت. از اهم مشاغل وی در وزارت امورخارجه مديرکل سياسي، معاونت و کفالت وزارت امور خارجه، وزير مختار در آلمان و روماني، سفير کبير در عراق و انگلستان در دو نوبت، سفير کبير در فرانسه و هلند است.

در 1321 در کابينه احمد قوام به سمت وزير پست و تلگراف تعيين شد. در کابينه سهام السلطان بيات، وزير امورخارجه بود. در 1329 در ترميم کابينه سپهبد رزم آرا مجددا به وزارت امور خارجه منصوب گرديد. مدتی نيز استانداری استان آذربايجان با او بود. در 1342 از طرف حسنعلی منصور، خواهرزاده اش، به استانداری تهران معرفی شد، ولی شغل مزبور را نپذيرفت و پس از چندی سناتور شد و تا آخر عمر در آن سمت باقی ماند. در جوانی با يکی از دختران عبدالحسين ميرزا فرمانفرما ازدواج کرد. حاصل اين ازدواج يک پسر و دختر بود. در يک حادثه رانندگی فرزند ذکورش که تحصيلات عاليه خود را به اتمام رسانيده بود درگذشت و غم جانکاه آن پدر را نيز بيمار و بستری ساخت و سرانجام در 1354 درگذشت. به چند زبان خارجی مسلط بود. مردی متين، جدی و درستکار بود.

 

نقل از:

دکتر باقر عاقلي

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد  دوم  ص.  703

نشر گفتار باهمکاری نشر علم

 

برگشت به ليست