استانداران حاکم درتبريز

 

 

 

 

 

 

 

www.tabrizinfo.com

دائرةالمعارف شهر تبريز

 

 صفاری ، محمدعلی

 

صفاری ، محمدعلی : فرزند منظم السلطنه از ملاکين گيلان است. در 1277 در لاهيجان تولد يافت. پس از انجام تحصيلات مقدماتی برای ادامه تحصيل در رشته نظام به اروپا رفت. چندی در روسيه و مدتی در فرانسه به تحصيل علوم نظامی اشتغال ورزيد و به ايران بازگشت و وارد قزاقخانه شد. بعد از کودتای 1299 که کريم آقاخان بوذرجمهری متناوبا رياست بلديه تهران را عهده دار گرديد، نايب اول محمد علی صفاری معاون او بود و در توسعه شهر تهران و تعريض خيابان ها و ايجاد پارک ها و ميادين، سهمی به سزا دارد. در سال 1311 با درجه سلطاني، فرمانده نيروی دريايی شد. در حقيقت قرار شد نيروی دريايی را تأسيس کند. پس از آن به اداره املاک رضاشاه منتقل شد و چندی در صفحات شمال به توسعه املاک رضاشاه و آبادانی آنها پرداخت. در سال 1318 فرماندار کل گرگان شد و شهر را توسعه داد و در همين سمت درجه سرهنگی گرفت. در سال 1320 بعد از رفتن رضاشاه به تهران منتقل شد و مديرکل انتظانات وزارت کشور گرديد. يک سال بعد که قوام السلطنه رئيس الوزراء شد، به مناسبت دوستی و نزديکی با منظم السلطنه، فرزندش سرهنگ صفاری را به رياست اداره کل نان تهران گماشت. در آن تاريخ نان در تهران و ساير شهرها جيره بندی بود و در مقابل کوپن که به هر کسی دادخ می شد با زحمت و مرارت زياد نيک کيلو شبيه نان به او می دادند. صفاری تا حدی توفيق يافت وضع نان را در تهران سر و صورت بدهد و از مرگ مردم در اثر گرسنگی جلوگيری کند. در سال 1322 به مدير کلی غله کشور رسيد. در سال 1325 که قوام السلطنه برای بار چهارم به نخست وزيری منصوب شد، صفاری را به رياست شهربانی گمارد و برای او درجه سرپاسی گرفت.

در پانزدهم بهمن 1327 موقعی که شاه در مقابل آمفی تئاتر دانشکده حقوق مورد اصابت چند گلوله واقع شد، صفاری رئیس شهربانی بود و او به سوی ضارب تیراندازی کرد و او را از پای درآورد. صفاری یک بار دیگر هم رئیس شهربانی شد، بعد به استانداری مازندران منصوب گردید، مدتی هم شهردار تهران شد. او در ادوار هیجدهم، نوزدهم و بیستم وکیل مجلس شورای ملی بود. پس از انحلال مجلس بیستم، به استانداری خوزستان برگزیده شد و چندی بعد تغییر سمت داد و به استانداری آذربایجان مأموریت یافت و بعد مجددا شهردار تهران گردید. او مجموعا دو بار رئیس شهربانی، دو بار شهردار تهران، سه دوره نماینده مجلس، سه بار استاندار، و سه دوره سناتور بوده است. درست 60 سال مصدر کارهای مختلف و مهم بوده و تمام دولت ها از وجود او استفاده کرده اند. وی مردی شوخ و محافظه کار، پرحرف و سالم بود. احدی به او نسبت دزدی نداد و در کارها سرسختی و مبارزه نشان نمی داد. در هیچ یک از مشاغل خود منشاء اثری نشد. وی در 1367 در تهران درگذشت.

 

 

 

نقل از:

دکتر باقر عاقلي

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد دوم  ص.  934

نشر گفتار باهمکاری نشر علم

 

 

برگشت به ليست