استانداران حاکم درتبريز

 

 

 

 

 

 

 

www.tabrizinfo.com

دائرةالمعارف شهر تبريز

 

ارتشبد جعفر شفقت

 

شفقت ، ارتشبد جعفر : در 1294 در تبريز متولد شد. پس از طی دوره ابتدائی و متوسطه در 1312 وارد دانشکده افسری شد و پس از طی دوره دو ساله دانشکده مزبور، درجه افسری گرفت و خدمات نظانی خود را در صف آغاز کرد. در همان ايام دوره دانشکده حقوق را به پايان رسانيد و به خدمت در گارد سلطنتی مشغول شد و سرانجام به فرماندهی گارد شاه منصوب گرديد. از اهم مشاغل او فرماندهی لشکر رضائيه و فرماندهی لشکر تبريز است. چندی هم رئيس ستاد نيروی زمينی و معا.ن نيرو بود تا به فرماندهی ارتش دوم منصوب شد. بعد ژنرال آجودان شاه و رئيس سران نظامی بود تا به قائم مقامی رياست ستاد مشترک برگزيده شد. در اواخر 1356 که اوضاع آذربايجان وخيم شد و سپهبد آزموده احضار و از استانداری عزل شد، به جای او ارتشبد شفقت استاندار آذربايجان گرديد و چند ماهی در آنجا با ملايمت حکومت می کرد تا اينکه در دولت بختيار به وزارت جنگ منصوب شد. شفقت فردی آرام، ملايم و فاقد قدرت فرماندهی بود. چند دوره کوتاه مدت ستاد و فرماندهی را در آمريکا گذرانيده بود. در سال 1379 در خارج از کشور درگذشت.

 

نقل از:

دکتر باقر عاقلی

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد دوم ص.  878

نشر گفتار باهمکاری نشر علم

 

 

برگشت به ليست