استانداران حاکم درتبريز

 

 

 

 

 

 

 

www.tabrizinfo.com

دائرةالمعارف شهر تبريز

 

 

نام و نام خانوادگي  محمد علي,سبحان اللهي(استاندار آذربايجانشرقی)

مدرك تحصيلي دکتراي تخصصي PHD

رشته تحصیلی  :   مهندسي صنايع

محل و تاریخ تولد :    تبريز - 1327

محمد علي,سبحان اللهي

مسووليتها و سوابق شغلي : 

1 - مدير گروه رياضي دانشگاه رازي 1354 - 1358

2 - معاونت استانداري آذربايجان شرقي 1357 - 135

3 - نمايندگي حضرت امام در جهاد سازندگي استان آذربايجان شرقي 1357 - 135

4 - نما يندگي مجلس شوراي اسلامي در 4 دوره 1358 تا 1357 (16 سال ) از شهر تبريز ( عضويت در کميسيون برنامه و بودجه - مسؤوليت گروه اجتماعي کميسيون - مسؤول گروه دوستي پارلماني ايران و ژاپن - عضو هيأت رئيسه مجلس

5 - رئيس موسسه تحقيقات و آموزش مديريت وابسته به وزارت نيرو از سال 1375- 1377

6 - معاونت پارلماني وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري از سال 1376 - 1379

7 - معاونت پارلماني سازمان مديريت و برنامه ريزي کشو

8 - رئيس هيأت مديره سازمان ملي بهره وري کشور در سالهاي

9 - نماينده ايران در سازمان بهره وري آسيايي (APO) در سالها

10 - مؤسس انجمن ملي بهره وري ايران

سوابق علمي و پژوهشي و

اهم اقدامات در مسئولیتهای اجرائی 

1 -
دکتراي مهندسي صنايع ( با گرايش مديريت و مهندسي بهره وري ) از دانشگاه سوئين برن استراليا

2 -
عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت معلم تهران ( استاد يار )

3 -
عضو هيأت علمي مؤسسه تحقيقات و آموزش مديريت

4 -
سردبيري فصلنامه " مديريت و توسعه "

5 -
تدريس مديريت کيفيت و بهره وري در مؤسسه تحقيقات و آموزش مديريت - دانشگاه تربيت معلم تهران

6 -
تدريس درس اقتصاد مهندسي در گروه کامپيوتر دانشگاه تربيت معلم تهران

7 -
ارائه کنفرانس هاي متعدد در زمينه "مديريت بهره وري " "مديريت عملکرد " " مديريت کيفيت " و "مديريت مشارکتي "

8 -
چاپ مقاله تحت عنوان "بهره وري و رابطه آن با مديريت و عوامل توليد " اطلاعات بخش اقتصادي 1373

9 -
ارائه مقاله تحت عنوان :

"Non-Archimedean , P-normend Algebra "

در ششمين کنفرانس رياضي کشور سال 1354

10 -
ارائه مقاله تحت عنوان :

"A Productivity I,provement Approach to An Iranian Manufacturing company "

در بيست و دومين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع قاهره سال 1997

11 -
ارائه مقاله تحت عنوان " ارزيابي بهره وري تشکيل سل در خطوط توليد توسط تحليل پوششي داده " در سومين کنگره ملي بهره وري ايران خرداد 1377

12 -
ارائه مقاله تحت عنوان :

"Cell formation in group technology , An Empirical study on real date word"

در بيست و هشتمين کنفرانس رياضي کشور سال 1376 ( اين مقاله در مجله علمي علوم پايه دانشگاه آزاد اسلامي در سال 1374 نيز به چاپ رسيده است
13 -
چاپ مقاله تحت عنوان "رانت و بهره وري " در فصلنامه علمي - کاربردي مديريت دولتي شماره 35 سال 75

14 -
ارائه مقاله تحت عنوان :

" The Industrial sector effeciency of Ian using date envelopment analyis"

در بيست و نهمين کنفرانس رياضي کشور سال 1377 ( اين مقاله در مجله علمي علوم پايه دانشگاه آراد اسلامي در شماره 24 تابستان 1376 به چاپ رسيده است .)

15 -
ترجمه کتاب Basic Organizational Behavior تحت عنوان " مديريت رفتار سازماني "

16 -
چاپ مقاله

"Effect of based team work in productivity improvement at a manufacturing company "

Computers Ind Engnyvol 35 , Nos 3-4 PP.451,1998

17 -
ارائه مقاله تحت عنوان

"Threshold value for the number of in croup technology manufacturing "

در بيست و ششمين کنفرانس بين المللي مهندسي کامپيوترو صنايع دسامبر 1999 در استراليا


18 -
چاپ مقاله تحت عنوان " مديريت بهبود عملکرد با تأکيد بر روش کاربردي براي تشخيص مسائل و ارايه پيشنهاد بهبود " در فصلنامه علمي - پژوهشي مديريت و توسعه شماره 3 زمستان 1378

19 -
مديريت پروژه " اندازه گيري بهره وري شرکت برق منطقه اي تهران "

20 -
تأليف کتاب مديريت و مهندسي بهره وري و مديريت کيفيت

21 -
مديريت پروژه "اجراي حرفه بهره وري در شرکت برق منطقه اي آذربايجان "

22 -
راهنمائي بيش از 10 پايان نامه کارشناسي ارشد در زمينه بهره وري و کيفيت

23 -
مديريت پروژه چرخه بهره وري در برق باختر

24 -
مديريت پروژه چرخه بهره وري ادارات و سازمانهاي دولتي استان تهران

اهم اقدامات در مسؤوليت استانداري آذربايجان شرقي

1 -
تبديل منطقه ويژه اقتصادي جلفا به منطقه آراد تجاري

2 -
تاسيس بورس اوراق بهادار تبريز

3 -
احداث مرکز تجارت جهاني

4 -
طرح احياء مجتمع علمي ، فرهنگي و تاريخي ربع رشيدي

5 -
تأسيس شهرک سرمايه گذاري خارجي

6 -
طرح جنگل کاري عون بن علي تبريز

7 -
طرح ايجاد زير ساختهاي گردشگري صيانت از جنگلهاي ارسباران

8 -
تأسيس پژوهشکده بيوتکنولوژي شمالغرب و غرب کشور

9 -
تأسيس ستاد جذب و توسعه سرمايه گذاري استان

10 -
برگزاري اولين همايش بين المللي توسعه سرمايه گذاري استان

11 -
طرح احداث شهرک فن آوري قطعات خودرو

12 -
احداث انستيتو چرم تبريز

13 -
طرح احداث پارک ده هزار هکتاري طبيعت و عون بن علي تبريز

14 -
برقراري پروازهاي خارجي از فرودگاه تبريز

15 -
افتتاح کنسولگري جمهوري آذربايجان در تبريز

16 -
طرح تأسيس شرکت هواپيمائي آذر اير

17 -
ساماندهي تعاونيهاي مسکن

18 -
مطالعات حاشيه نشيني تبريز

19 -
تشکيل مرکز خدمات سرمايه گذاري استان

20 -
احداث دانشکده بازرگاني

21 -
ايجاد بانک اطلاعاتي استان

22 -
طرح و تصويب ستاد بزرگداشت انقلاب مشروطه

23 -
توسعه مقبره الشعراء تبريز

24 -
بازسازي مقبره امامزاده سيد حمزه تبريز

25 -
بازسازي مقبره دو کمال ( کمال بهزاد و کمال خجندي)

26 -
برگزاري همايش بين المللي کمال الدين بهزاد


آدرس پست الکترونیکی           :         ostandar@ostan-as.gov.ir

www. ostan-as.gov.ir     برگرفته از : 

 

 

برگشت به ليست