استانداران حاکم درتبريز

 

 

 

 

 

 

 

www.tabrizinfo.com

دائرةالمعارف شهر تبريز

 

 

ابراهيم   زند

 

زند ، ابراهيم : متولد 1267 است. تحصيلات مقدماتی را در تهران انجام داد و برای ادامه تحصيلات به روسيه رفت. دبيرستان و دانشکده نظامی مسکو را به اتمام رسانيد و سپس وارد دانشکده حقوق سن پطرزبورگ شد و از آن دانشکده درجه ليسانس گرفت.

در 1299پس از مراجعت به ايران، وارد وزارت خارجه شد. در 1306 داور او را به علت تحصيلات حقوقي، به عدليه دعوت نمود و مدتی مستشاری استيناف و رياست شعبه ديوان کيفر را عهده دار گرديد و سرانجام به رياست اداره بازرسی منصوب شد. چندسالی نيز مديرکل وزارت کشاورزی بود تا اينکه در 1316 به معاونت بانک ملی ايران رسيد و تا 1321 در اين سمت باقی بود. در آن سال علاء رئيس بانک ملی به وزارت دربار رفت و ابوالحسن ابتهاج به جای او رئيس بانک شد. زند به اين انتصاب اعتراض نمود و از معاونت بانک کناره گيری کرد. پس از چندماه به دربار انتقال يافت و رئيس دربار شد. در اين سمت پايه های ترقی خود را محکم نمود و يکی از مهره های اساسی شد. از 1323 تا 1329 مجموعا هفت مرتبه به وزارت رسيد. پنج نوبت وزير جنگ و دو بار وزير کشور بود، دو مرتبه استاندار آذربايجان و يک بار استاندار اصفهان و يک نوبت استاندار کرمان شد. در 1329 به هنگام نخست وزيری رزم آرا، از استانداری آذربايجان به مديرکلی بانک ملی ايران رسيد ولی بيش از يک سال در اين سمت باقی نماند و به سفارت اسپانيا رفت. ابراهيم زند سفيرکبيری ايران در کشورهای ترکيه و ايتاليا و اسپانيا را نيز عهده دار بود. وفات او در 1353 در تهران اتفاق افتاد. از رجال درستکار و جدی به شمار ميرود. يکی از دختران زند به همسری عبدالرضا پهلوی انتخاب شد. همين امر موقعيت او را محکمتر کرد. بعد از 1320 که رجال آذربايجان در صحنه سياسی ايران نفوذ زيادی داشتند، زند به اتکاء آنها همواره دارای مشاغل حساسی بود. وزارت، سفارت و استانداری يکی پس از ديگری نصيب او می گرديد.

 

نقل از:

دکتر باقر عاقلي

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلددوم  ص. 762

نشر گفتار باهمکاری نشر علم

 

 

 

برگشت به ليست