استانداران حاکم درتبريز

 

 

 

 

 

 

 

www.tabrizinfo.com

دائرةالمعارف شهر تبريز

 

ارتشبد عزت الله  ضرغامی

 

ضرغامی ، ارتشبد عزت الله : فرزند سرلشکر عزيزالله ضرغامي، متولد 1287ش و فارغ التحصيل سال 1308 دانشکده افسری است. دانشگاه جنگ تهران را طی کرد و در سال 1330 درجه سرتيپی گرفت. مدتی رياست هيئت علمی دانشکده افسری با او بود. چندی رئيس رکن يک ستاد شد، بعدا فرماندهی لشکر خراسان را عهده دار گرديد. تمام مشاغل نظامی را گرفت تا قائم مقام ستاد بزرگ شد و در همين سمت درجه ارتشبدی گرفت. از آنجا به فرماندهی نيروی زمينی منصوب و مدتی در آنجا بود تا بازنشسته شد. در دوران بازنشستگی به استانداری آذربايجان شرقی مأمور گرديد. پس از خاتمه مأموريت سناتور شد.

ضرغامی فوق العاده متشرع بود. وظایف دینی خود را به طور کامل انجام می داد. در کار نظامی فاقد قدرت کار و ابتکارات نظامی بود ولی چون خطری نداشت، همیشه مصدر مشاغل مهم و حساس می شد. دکتر مهدی ضرغامی فرزند وی در آمریکا دکترای ریاضیات گرفت و رئیس یکی از دانشگاه های تهران بود.

 

نقل از:

دکتر باقر عاقلي

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد دوم ص. 949

نشر گفتار باهمکاری نشر علم

 

 

 

برگشت به ليست