امين ، مرتضی

 

امين ، مرتضی : فرزند شفيع امين التجار، در 1261 در تبريز تولد يافت. برخلاف ساير برادران به تحصيل رغبتی نشان نداد و به کار دادوستد و تجارت پرداخت و تدريجا از تجار معروف و سرشناس تبريز شد. در ادوار دهم و يازدهم از تبريز به نمايندگی انتخاب گرديد. در اواخر سلطنت رضاشاه شهردار تبريز شد و در نوسازی و بازسازی شهر تبريز فعاليت زيادی کرد. سرانجام در سال 1326 ش درگذشت.

 

نقل از:

دکتر باقر عاقلی

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد اول

نشر گفتار باهمکاری نشر علم

 

 

برگشت به ليست