تصوير

امکان ارتباط

محل سکونت

عرصه فعاليت

بيوگرافی و آثار

 

 

 

ايران

هنرپيشه

بهجت محمدی فيروز

 

تهران

داور (فيلم)

رزاق كريمي مصطفي

 

 

 

تبريز

تئاتر

رشدی  جميل

 

ايران

کارگردان

فيلمهای کوتاه

سرخابی  فهيمه

 

 

 

ايران

عکاس و فيلمبردار

صادقی  سعيد

f.fakhredini@honar.ac.ir

تهران(ايران)

موسيقی

فخرالدينی   فرهاد

 

ايران

داور (فيلم)

فرشچی   مينو

 

تهران(ايران)

هنرپيشه

 تئاتر و سينما

قبه زرين  محمود

Tahminehmilani@Tahminehmilani.com

تهران (ايران)

کارکردان

ميلانی  تهمينه

 

 

تهران(ايران)

هنرپيشه

نادری   زيبا