انتظامات

 

 

آدرس

تلفن

نام

شريعتي جنوبي

5401412

اداره آگاهي

 

130

اداره آگاهي ,كشف جرائم

 

4798234

اتباع بيگانه

 

4444184

حوزه يك

 

5408608

حوزه دو

 

4791010

ستاد خبر گيري

 

4-5733031

ستاد ناحيه نيروي انتظامي 

 

4-5402072

منطقه انتظامي

 

3303700

تصادفات راهنمايي

 

3306665

منكرات

 

4772384

مواد مخدر

 

4440049

پاسگاه انتظامي راه آهن

 

5729563

پاسگاه اتظامي فرودگاه

 

5412811

پاسگاه ترمينال

فلكه دانشگاه

3323500

شماره 11

خيابان عباسي

5723607

شماره 12

خيابان شمس تبريزي

5724600

شماره 13

نصف راه

4446055

شماره 14

خيابان صائب

4774867

شماره 15

خيابان شريعتي شمالي

5206996

شماره 16

كوي وليعصر

3303811

شماره 17

خانه سازي

2898883

شماره 18

ميدان راه آهن

4452500

شماره 19

كوي زعفرانيه

3309598

شماره 20

سه راه

2331333

شماره 21

طالقاني

5557967

شماره 22

مايان

3366-04251

شماره 23

كندرود

6373100

شماره 24

 

هواپيمايی و راه آهن

 

آدرس

تلفن

نام

 

6-3343515

دفتر هواپيمايي هما

 

5738084

اطلاعات فرودگاه

 

5729359

اشيا گمشده فرودگاه

خيابان شريعتي جنوبي

5209968

كاسپين

خيابان امام خميني

5556633

كيش اير

دفتر آبرساني

3343515

هما

دفتر ارتش

5557063

هما

 

بيمارستانها و درمانگاهها

 

آدرس

تلفن

نام

 اول خيابان خيام

3-5557851

آذر

 

2664010

آسايشگاه باباباغي

خيابان آزادي

2-5413471

ارتش

خيابان بهار

5-2807263

اسد آبادي

 

9-3347054

امام خميني

خيابان قدس

9-2818190

امير المومنين

بلوار

3307000

29 بهمن

 

9-5553016

پايگاه انتقال خون

خيابان منجم

2817309

تبريز

خيابان تربيت

4-5553563

خيريه

كوي گلگشت

3355966

دهان و دندان

خيابان 17 شهريور

5551070

ديابت

خيابان مدرس

6-5550071

ذكريا

جاده ايل گلي

3803003

رازي

راه آهن

3343933

ريوي

ارتش

5551700

زنان و زايمان

خيابان آزادي

4-5412101

سينا

ميدان قونقا

9-2807168

شفا

خيابان هفت تير

7-6583381

شمس

جاده ايل گلي

3803003

شهدا

دانشگاه

3-3343811

شهيد قاضي

 

4440081

شهيد محلاتي

ميدان راه آهن

3-4442071

طالقاني

خيابان بهار

2806032

فجر2

ششگلان

5-5729891

فرمانفرمايان

 

3341004

مبارزه با سل

 

9-3357767

مدني

پل قاري

5722552

مهر

خيابان حافظ

3352753

نجات

خيابان عباسي

4-5722901

نيكوكاري

خيابان راه آهن

3-4442091

هفت تير

 

سينما ها

 

آدرس

تلفن

نام

 

5550534

آزادي

 

5557432

انقلاب

 

5557250

بيست نه بهمن

 

5552930

فرهنگيان

 

5552455

فلسطين

 

5551619

قدس

 

پايانه های مسافربری

 

آدرس

تلفن

نام

 

4799108

اطلاعات داخلي ترمينال

 

4793463

ترابري ترمينال

 

4798923

حفاظت ترمينال

 

4796091

مدير عامل ترمينال

 

4792131

تعاوني 1

 

4790122

تعاوني 2

 

4795255

تعاوني4

 

4797939

تعاوني 5

 

4790707

تعاوني6

 

4791911

تعاوني 7

 

4793322

تعاوني 8

 

4797080

تعاوني 9

 

4791122

تعاوني 11

 

4795232

تعاوني 12

 

4793934

تعاوني 13

 

5552559

تعاوني15

 

4793339

تعاوني16

 

4797738

تعاوني17

 

4797776

سير و سفر

 

4793324

عصر ايران

 

داروخانه های شبانه روزی

 

آدرس

تلفن

نام

 سه راه شهيد بهشتي

2664433

زرگري

خ 17 شهريور جديد

5554022

شجاعي

خيابان شريعتي شمالي

5557616

شها فر

خيابان ارتش جنوبي

5557234

صادقيان

اول كوچه باغ

2806562

طرح ريز

خيابان ثقه الاسلام

5724367

مهتاب

 

تلفنهاي ضروري

 

آدرس

تلفن

نام

 

125

آتش نشاني

 

5729359

اشياگمشده فرودگاه

 

126

ارتباط بين شهري

 

118

اطلاعات تلفن

 

4444479

اطلاعات راه آهن

 

141

اطلاعات راهها

 

5738084

اطلاعات فرودگاه

 

5405051 - 115

اورژانس تبريز

 

124

بازرسي نظارت

 

3313813

پزشكي قانوني

 

193

پست پيشتاز

 

5736000

تلگراف تلفني

 

5557777

خرابي آب 

 

20-5555550

خرابي برق

 

117

خرابي تلفن

 

5720132

خرابي تلكس

 

194

خرابي گاز

 

9-3320110

دادگاههاي عمومي

 

113

سپاه - اطلاعات

 

114

سپاه - خبر گيري

 

1981-1980

مركز اپراتوري پيجر

 

هتلها و مهمانسراها

 

آدرس

تلفن

نام

 چهارراه شريعتي

2-5559051

آذر بايجان

كوچه ارك

5551277

ارك

خيابان راه آهن

6-4459515

ايران

خيابان امام خميني

5551852

پارك

خيابان فلكه دانشگاه

9-3341081

تبريز

خيابان راه آهن

9-4459501

دريا

فلكه باغ گلستان

5554583

سينا

دروازه تهران

3306680

مرمر

فلكه باغ گلستان

5550520

مرواريد

چهارراه آبرساني

3345021

مهمانكده گسترش

ترمينال

4798604

نگين

 

ادارات و سازمانها

 

آدرس

تلفن

نام

 

6-3318872

آب و فاضلاب

 

3304444

آتش نشاني دروازه تهران

 

4444444

آتش نشاني راه آهن

 

5724444

آتش نشاني مركز

 

4793521

آتش نشاني منظريه

 

5409000

آگاهي

 

5409215

آموزش ضمن خدمت

 

2-4779011

آموزشكده فني

 

5551136

اتاق بازرگاني

 

5-5559992

اداره اموزش و پرورش

 

4-3321191

اداره استاندارد

 

8-5555051

اداره برق

 

3-4446002

اداره قند و شكر

 

3302206

اداره كل بازرگاني

 

3-5722861

اداره كل صنايع

 

4-4443023

اداره كل غله استان

 

3-3303061

اداره كل كشاورزي

 

3329180

اداره كل مخابرات

 

2-3352281

فرهنگ و ارشاد اسلامي

 

8-5210140

استانداري

 

3344042

اسناد پزشكي

 

5738084

اطلاعات پرواز

 

4-5738084

امور اقتصادي و دارايي

 

9-5553018

انتقال خون

 

5553590

انجمن اوليا و مربيان

 

5722792

انجمن سينماي جوان

 

3342358

اوقاف

 

5722106

ايستگاه رادار

 

3304061

بازرسي كل كشور

 

5555051

برق منطقه اي خاقاني

 

3307027

برق منطقه اي وليعصر

 

15-3328710

برنامه وبودجه

 

3318845

بسيج اقتصادي

 

3348508

بنياد 15 خرداد

 

4796983

بنياد شهيد

 

4-6581151

بنياد مستضعفان و جانبازان

 

6-4790055

بنياد مسكن

 

4-3355921

بهداشت و در مان

 

3345346

بهزيستي

 

6-4454001

پالايشگاه

 

3343044

پايگاه زلزله شناسي

 

21-3310014

پتروشيمي

 

5553810

پرورشگاه تبريز

 

5200285

پست تصويري

 

3-5735002

پست و تلگراف

 

3318137

پليس قضايي

 

3350559

تامين اجتماعي

 

7-5555202

تربيت بدني

 

9-5559487

ثبت احوال

 

3-5554071

ثبت اسناد و املاك

 

9-3361416

جمعيت هلال احمر

 

15-5209811

جهاد سازندگي

 

4792923

حج و زيارت

 

3343513

حفاظت محيط زيست

 

3306666

خبر گزاري جمهوري اسلامي

 

5552233

خدمات درماني ارتش

 

3306420

دادگاه انقلاب اسلامي

 

5722881

دفتر امام جمعه تبريز

 

5-4451011

راه و ترابري

 

5556114

سازمان ايرانگردي و جهانگردي

 

9-5732003

سازمان تبليغات اسلامي

 

3306356

سازمان نظام مهندسي

 

7-5559101

سپاه پاسداران

 

4-4449021

شركت ملي نفت ايران

 

7-3356264

شركت ملي گاز ايران

ميدان ساعت

4-5559041

شهرداري مركز

 

5-3348406

صدا و سيما

 

5210010

فرمانداري تبريز

 

2-4447050

كار و امور اجتماعي

 

4-4454412

گمرك

 

4459237

مركز آموزش فني و حرفه اي

 

3-3309050

مسكن و شهر سازي

 

5555298

موزه تبريز

 

5208285

ميراث فرهنگي

 

3362318

نظام پزشكي

 

3804630

وزارت امور خارجه

 

5721221

هواشناسي

 

مراکز آموزشی

 

آدرس

تلفن

نام

 خيابان ارتش جنوبي

6-5559992

اداره كل آموزش و پرورش

خيابان شريعتي جنوبي

4-5550091

ناحيه يك آموزش و پرورش

خيابان17 شهريور

5557722

ناحيه دو آموزش و پرورش

كوچه له له بيك

3-5539401

ناحيه سه آموزش وپرورش

خيابان ارتش جنوبي

5539985

ناحيه چهار آموزش و پرورش

 

5413073

تربيت معلم شهيد باهنر

 

4448044

تربيت معلم شهيد بهشتي

 

5725146

تربيت معلم شهيد رجايي

 

2802438

تربيت  معلم طباطبايي

 

4795228

تربيت معلم علامه اميني

خيابان شريعتي

4799660

دانشكده پرستاري

وليعصر

3305558

دانشگاه آزاد اسلامي

آبرساني

8-5412107

دانشگاه پيام نور

بلوار 29 بهمن

9-3340081

دانشگاه تبريز

هفده شهرور

5556784

دانشگاه تربيت معلم

 

5-3343041

دانشگاه سهند

 

5-3318681

مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي

 

 

 

  برگرفته از !    http://www.irib.ir/