دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

ورزشگاههای  تبريز

 

استاديوم بزرگ يادگــار امام(70هزار نفري)

استاديوم تختـي در خيابان باغشمال

استاديوم ورزشي دانشگاه تبـريز

استاديوم ورزشي تراكتــورسازي

استاديوم ورزشي ماشين سازي

استاديوم ورزشي صدا وسيما و لشكر 21 حمزه، خيابان ارتش جنوبي

سالن شهيد صمد اقدمي و شهيد دلير اكبري

سالن ورزشي اداره برق منطقه اي

سالن ورزشي گنجويان

سالن ورزشي سرپوشيده تلاش

استخر شناي ستارخان

استخر شناي تراكتورسازي

استخر شناي شهيد تواناي شهرداري تبريز

باشگاه ورزشي شركت نفت

باشگاه ورزشي باستاني گيو و ورزش باستاني تختي

آذرآبادگان   مابين خيابان قطران _ لاله زار خ صائب

قدس   منجم _ مابين قدس و بهار

 

فروتن   خيابان آزادي _ چهارران منتظري

اوج نكوفر    ولي عصر ,خيابان  اوحدي

جوانديده   ولي عصر , پشت پاسگاه 17       

تبريزجوان   خيابان امام خميني _ جنب دانشگاه تبريز

جوادي   ارتش جنوبي _ جنب داروخانه آذربايجان       

ميلاد   خيابان منجم _ نرسيده به پل منجم      

دلاوران   خيابان عباسي _ نرسيده به طاق

اميد   سرباز شهيد           

رهنما   كوچه باغ, روبروي مسجد

پويا    راه آهن _ جنب هتل دريا

امير كبير    دروازه تهران, ولي عصر جنوبي پشت هتل مرمر   

آينده سازان    پشت ساعت , مقصوديه